"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

BAZA DOBRYCH PRAKTYK
REALIZOWANYCH NA OBSZARZE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU


Wyszukaj

PO WYBRANIU FILTRA KLIKNIJ W PRZYCISK WYSZUKAJ.


Nowa firma (innowacje i ochrona środowiska)

Nowa firma (produkt lokalny)

Nowa firma (turystyka i rekreacja)

Nowa firma (usługi dla społeczności)

Rozwój firmy (innowacje i ochrona środowiska)

Rozwój firmy (produkt lokalny)

Rozwój firmy (turystyka i rekreacja)

Rozwój firmy (usługi dla społeczności)

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury

Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami

Wzmacnianie kapitału społecznego – aktywizacja młodzieży

Wzmacnianie kapitału społecznego – wyjazd studyjny

Wzmacnianie kapitału społecznego – podnoszenie kompetencji

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo materialne

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne

Wyszukaj

PO WYBRANIU FILTRA KLIKNIJ W PRZYCISK WYSZUKAJ.


Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej

Aktywni Międzypokoleniowi

Budowanie potencjału NGO’s

EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej

Promowana Ziemia Bielska

PO WYBRANIU FILTRA KLIKNIJ W PRZYCISK WYSZUKAJ.


PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska

Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku

Baza Dobrych Praktyk
BAZA DOBRYCH PRAKTYK stanowi podsumowanie działalności LGD Ziemia Bielska w latach 2008-2023 – w zakresie projektów zrealizowanych przez beneficjentów, jak i projektów własnych LGD.

Zakładka „projekty konkursowe” zawiera informacje na temat projektów, które zostały pozytywnie ocenione i zrealizowane w wyniku wszystkich przeprowadzonych przez LGD naborów wniosków. Baza umożliwia wyszukiwanie projektów pod kątem kryteriów: gmina, beneficjent, a także według zakresu tematycznego projektów.

Zakłada projekty grantowe prezentuje grantobiorców i ich zadania, realizowane w ramach wdrażanych projektów grantowych. W tej zakładce również można przeglądać projekty w podziale na gminy, beneficjenta a także tytuł projektu grantowego. 

W zakładce „projekty własne LGD” prezentujemy działania realizowane przez Stowarzyszenie, których celem była przede wszystkim aktywizacja lokalnej społeczności oraz wzmocnienie kapitału społecznego.

Ostatnia zakładka stanowi odnośnik do Bazy dobrych praktyk - znajdują się tutaj projekty beneficjentów, realizowane w latach 2008-2014.

 

    Archiwum
    Zobacz bazę projektów z poprzenich lat.

    BAZA DOBRYCH PRAKTYK prezentująca działalność Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska w latach 2008-2014 – w zakresie projektów zrealizowanych przez beneficjentów, jak i projektów własnych LGD. 

    Kliknij w link aby przejrzeć bazę.